Tuesday, August 6, 2013

Memorandumul secret semnat de Guvernul Romaniei cu FMI, continua politica de aservire catre entitati straine intereselor Romaniei


STRICTLY CONFIDENTIAL  
PROIECT (AGREAT PE DATA DE 28 IULIE SI MODIFICAT ÎN 29 IULIE 2013) (AGREAT PE DATA DE 28 IULIE 


PROIECT (AGREAT PE DATA DE 28 IULIE SI MODIFICAT ÎN 29 IULIE 2013) (AGREAT PE DATA DE 28 IULIE 

SI MODIFICAT ÎN 29 IULIE 2013) 

Evolutii Economice Recente si Perspective 

1. 
Cresterea economica a capatat avânt la începutul anului 2013, înregistrându-se o crestere 
a PIB-ului real de 0,6% (t-la-t) în T1: 2013, determinata de o revenire accentuata a 
exporturilor nete, în timp ce cererea interna a ramas slaba. Exporturile au fist sustinute de 
o crestere a vânzarilor de echipamente si utilaje de transport si de o mai mare cerere 
externa, inclusiv din tarile non-UE. În acelasi timp, o scadere a investitiilor si o iarna 
relativ usoara au contribuit la o scadere a importurilor, mai ales a importurilor de energie. 
Inflatia a început sa slabeasca dupa ce a atins un nivel de vârf de 6% în ianuarie 2013 pe 
fondul preturilor volatile la alimente si al cresterilor preturilor administrate. Pe masura ce 
efectele acestor socuri s-au disipat, inflatia a început sa coboare la nivelul de 5,3-5,4% în 
intervalul aprilie-iunie. Inflatia anuala de baza a scazut si ea usor, de la 3,3% la finele 
anului 2012 pâna la 2,9% la finele lunii iunie. În luna iunie 2013, am iesit de asemenea 
din Procedura de Deficit Excesiv a UE. 
2. 
Anticipam o crestere anuala de aproximativ 2% în anul 2013, determinata de exporturile 
nete si de revenirea la o recolta agricola normala dupa seceta din anul trecut. Se 
proiecteaza o scadere drastica a inflatiei si o reîncadrare a acesteia în intervalul tintit de 
banca centrala pâna în luna septembrie, în principal datorita efectelor de baza favorabile. 
Se anticipeaza o îmbunatatire semnificativa a deficitului de cont curent, pâna la 2% din 
PIB, de la 3,9% din PIB în anul 2012, cresterea importurilor si temperarea exporturilor 
inversând soldul pozitiv al contului curent înregistrat în primele cinci luni ale anului. 
Riscurile aferente perspectivei economice sunt în ansamblu echilibrate. Recolta agricola 
s-ar putea dovedi mai buna decât se anticipase, dar România continua sa fie vulnerabila la 
riscurile unor evolutii negative pe pietele internationale si ale unei cresteri reduse în zona 
euro. Implementarea unei politici prudente va fi asadar esentiala pentru mentinerea 
încrederii si asigurarea unor rezerve (buffere) de politici. 
Politica Fiscala 

3. 
În anul 2013, se va mentine tinta de deficit fiscal de 2,3% din PIB (In termeni cash, 
inclusiv PNDI), tinta ce corespunde unei tinte de deficit în termeni ESA de 2,4% din PIB. 
Aceasta va presupune o reducere a deficitului structural ESA de cel putin 0,5% din PIB, 
în conformitate cu angajamentele asumate prin Pactul UE de Stabilite si Crestere (PSC). 
În primul semestru al anului, deficitul a ajuns la 1,1% din PIB, în concordanta cu 
proiectiile. Cu toate acestea, veniturile au fost realizate la niveluri mai mici, acest lucru 
reflectând în principal pierderile din sectorul bancar, declinul importurilor si cresterea 
rambursarilor de TVA aferente exporturilor. Nerealizarea veniturilor a fost în mare parte 


STRICTLY CONFIDENTIAL 


compensata de niveluri mai reduse decât cele anticipate la transferurile sociale si 
cheltuielile cu corectiile UE. Desi cheltuielile rambursabile în cadrul proiectelor finantate 
din fonduri UE continua sa se mentina scazute, cheltuielile cu cofinantarea nationala si 
împrumuturile nete pentru proiectele UE sunt conform proiectiilor. Arieratele au 
continuat sa scada la nivelul autoritatilor locale, dar au început sa creasca din nou în 
administratia centrala. 

4. 
Date fiind veniturile slabe si presiunile de cheltuieli din ce în ce mai mari, întreprindem o 
serie de masuri pentru realizarea tintei de deficit. Numarul de angajati în sectorul public a 
fost mentinut în general stabil, datorita eliminarii regulii de 1 la 7 si înlocuirii acesteia cu 
regula de 1 la 1, în paralel cu restructurarea administratiei publice. În luna iunie am 
aprobat Ordonanta 77 prin care au fost eliminate posturile vacante din sectorul public, 
mentinând în acelasi timp un control strâns asupra angajarilor noi si transferurilor de 
posturi de la administratia centrala catre administratia locala. Cu toate acestea, 
cheltuielile curente continua sa fie sub presiune, deoarece subventiile agricole au fost 
acordate în prima parte a anului si cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut, chiar daca 
implementarea Directivei a 7a, prin care se scurteaza termenele de plata pentru facturile 
neachitate în sectorul farmaceutic, a fost amânata din iunie pâna în august. Totodata, am 
adoptat o Ordonanta 42 prin care se majoreaza Venitul Minim Garantat si alocatia de 
familie si am ridicat pragurile de eligibilitate si ne propunem de asemenea sa simplificam 
conditionarea de active pentru aceste prestatii pentru a atenua impactul liberalizarii 
pretului la gaze si energie. Am prelungit de asemenea cu trei ani legislatia existenta de 
acordare a veniturilor de completare a ajutorului de somaj pentru concedierile de la 
anumite ÎS, iar pâna acum am acordat aceste venituri în cazul unei întreprinderi mari de 
stat. Angajamente de cheltuiala la nivelul autoritatilor locale sunt si ele în crestere, 
crestere reflectata de majorarea facturilor neplatite. Reducem de asemenea TVA-ul la 
pâine si la produsele de pe lantul de productie a pâinii începând din luna septembrie. 
Pentru a compensa pierderea de venituri, vom majora accizele la alcool, la masini alte 
marfuri de lux. Alocarile necheltuite pentru corectiile aferente fondurilor UE vor asigura 
unele economii, impunându-se de asemenea si alte reduceri ale cheltuielilor de capital 
finantate din buget. Au fost totodata anulate toate contractele neexecutate pentru proiecte 
PNDI, în timp ce poiectele PNDI executate au fost preluate în buget. Se va efectua un 
audit independent al proiectelor angajate în cadrul programului PNDI, pentru a se asigura 
ca acestea sunt corect executate si facturate. 
5. 
Pentru anul 2014, vor continua procesul de ajustare treptata si vom elabora un buget care 
sa corespunda unei tinte de deficit principal de 2,0% din PIB în termeni ESA, în 
conformitate cu angajamentele pe care ni le-am asumat prin PSC, si de 2% din PIB în 
termeni cash. ianuarie 2014 se va implementa a doua etapa a programatei majorari a 
Venitului Minim Garantat. Ne propunem de asemenea sa emitem o reglementare privind 
programul de alocatii de caldura în luna septembrie, care sa includa noii parametrii pentru 
conditionarea de active si un ajutor suplimentar pentru familiile cele mai sarace. Pentru a 
contrabalansa aceste masuri, vom explora masuri pe parte de venituri, inclusiv în ceea ce 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

priveste taxele pe proprietate. Vom evalua de asemnea reforme în domeniul contributiilor 
sociale, pentru largirea bazei. 

6. 
Pentru a asigura obtinerea de beneficii de pe urma eforturilor de ajustare, vor întreprinde 
eforturi pentru consolidarea institutiilor fiscale. Domeniile cheie de reforma vor include: 
7. 
Pactul Fiscal si bugetul pe termen mediu: În conformitate cu prevederile UE privind 
guvernanta fiscala, vom încerca sa îmbunatatim Legea Responsabilitatii Fiscale pentru a 
integra tinte fiscale structurale si masuri corective în cazul abaterilor. Vom încerca sa 
vizam un efort structural de ½ procent din PIB pâna când se va realiza Obiectivul Bugetar 
pe Termen Mediu (OTM), de a avea deficit structural al Bugetului General Consolidat de 
1% din PIB. Urmând aceasta traiectorie, ne asteptam sa atingem OTM în anul 2015. Vom 
încerca de asemenea sa trecem la un cadru bugetar pe termen mediu. 
8. 
Managementul finantelor publice: Vom cauta sa progresam cu reformele ce sunt in 
prezent în curs de implementare, având ca scop îmbunatatirea sistemului de raportare 
fiscala, prevenirea arieratelor si o mai buna gestionare a riscurilor fiscale. 
• 
Pentru a asigura aducerea totala sub control a arieratelor, mai ales la nivelul 
autoritatilor locale, vom publica situatii lunare privind arieratele si masurile corective 
adoptate de autoritatile locale si centrale, pe entitate, trimestrial, începând cu finele 
lunii septembrie 2013 (criteriu de referinta structural) structural). Vom încerca sa 
mentinem arieratele autoritatilor locale si centrale la un nivel redus, conform tintelor 
din program. Curtea de Conturi va initia un audit al facturilor contestate prezentate 
autoritatilor locale (360 milioane lei) si va întocmi un raport trimestrial privind stadiul 
constatarilor pâna la [mijlocul lunii septembrie 2013]. Vom evalua posibilitatea de a 
realiza transferuri de la Bugetul de Stat la autoritatile locale pentru a se achita 
facturile neplatite ce reprezinta obligatii valabile verificate de Unitatea Centrala de 
Armonizare a Sistemelor de Management Financiar si ControlCorpul Controlorilor 
Delegati, sume ce vor fi utilizate la rândul lor pentru stingerea obligatiilor fiscale ale 
furnizorilor. În aceste cazuri, autoritatile centrale vor realiza un control mai strict 
asupra cheltuielilor totale ale autoritatilor locale respective, in conformitate cu 
Ordonanta 46/2013. 
• 
Am realizat progrese în implementarea sistemului de control al angajamentelor. 
Avem în vigoare un control manual al angajamentelor pentru proiectele noi de 
investitii ale autoritatilor locale. Vom aproba ordonanta de guvern care sa prevada 
definitiile standard pentru angajamente pâna la mijlocul lunii septembrie 2013 
(actiune prealabila), astfel încât sistemul de control al angajamentelor aflat în curs de 
constructie, sustinut de modificarile legale si procedurale care se impun, sa fie pe 
deplin functional si sa acopere cheltuielile MFP si cel putin al unui alt ordonator din 
administratia centrala si din administratia locala pâna la finele lunii ianuarie 2014 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

(criteriu de referinta structural structural) si sa fie integral functional la nivelul tuturor 
entitatilor din BGC pâna la finele lunii iunie 2014. (criteriu de referinta structural). 

• 
Sistemul de raportare fiscala consolidata va fi lansat la toate entitatile guvernamentale 
pâna în luna iunie 2014 (criteriu de referinta structural structural) si va rula în paralel 
cu sistemul existent pâna la finele anului 2014. Situatiile financiare accrual ale BGC 
si raportarile ESA95 vor fi generate de sistem si vor fi publicate începând cu luna 
iunie 2015 (primele seturi de raportari vor fi pentru anul ce se încheie la 31 decembrie 
2014), vor fi reconciliate între ele si cu raportarile de executie bugetara (criteriu de 
referinta structural). 
• 
Pentru a îmbunatati transparenta fiscala si a asigura o mai buna concordanta cu ESA, 
vom solicita realizarea de catre FMI a unei analize de transparenta fiscala. Vom 
furniza datele fiscale necesare pentru transferarea integrala a bugetului 2014 în 
GFSM 2001. 
• 
Ca parte a bugetului anual se va publica un raport cuprinzator privind riscurile fiscale. 
Aceasta va începe cu bugetul anului 2014 (criteriu de referinta structural). Raportul 
va lua în considerare riscurile, inclusiv riscurile aferente prognozelor de venituri si 
cheltuieli, obligatiilor contingente, structurii datoriei, sistemului bancar, toturor PPPurile, 
tuturor ÎS si dezastrelor naturale. 
9. 
Absorbtia fondurilor UE si planificarea investitiilor publice: O prioritate majora a 
guvernului este cea de a îmbunatati planificarea bugetara si prioritizarea proiectelor 
pentru a spori absorbtia fondurilor UE, în vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii 
cresterii economice. 
• 
Mai buna prioritizare a proiectelor de capital, mutând finantarea de la resursele 
nationale catre sursele UE ar contribui la îmbunatatirea deficitului fiscal, majorând în 
acelasi timp absorbtia fondurilor UE. Vom ocupa schema de personal a Directiei de 
Evaluare si Monitorizare a Investitiilor Publice de la Ministerul Finantelor pâna la 
finele lunii august 2013 si o vom face functionala cu ajutorul Bancii Mondiale. 
Aceasta Directie va contribui la întarirea controlului calitatii în procesele de 
elaborare, prioritizare, evaluare si gestionare a poiectelor noi semnificative de 
investitii publice. Pâna la mijlocul lunii septembrie 2013, vom adopta o ordonanta de 
guvern prin care se vor defini criteriile de prioritizare a proiectelor de investitii 
publice (actiune prealabila). Pâna la mijlocul lunii octombrie 2013, vom adopta, prin 
Memorandum de Guvern, o lista cu proiectele prioritizate pe, baza criteriilor de 
prioritizare, care sa ajute la elaborarea bugetului pe anul 2014 (criteriu de referinta 
structural) si a Perspectivei Financiare UE 2014-2020. În masura posibilitatilor, vom 
încerca sa trecem proiectele ce necesita confinantare pentru proiectele autoritatilor 
locale pe proiecte cu finantare UE. În acest sens, vom actualiza si vom îmbunatati 
baza de date cu proiectele de investitii prioritizate pentru administratia centrala si cu 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

proiectele autoritatilor locale finantate de la Bugetul de Stat si din fonduri UE pe 
termen mediu si vom publica lista proiectelor incluse în buget pe site-ul web, 
împreuna cu alocarile bugetare aferente acestora pe trei ani consecutivi. Începând din 
anul 2014, nu se va mai aproba nici un proiect nou de investitii publice fara a fi mai 
întâi verificat de Directia de Evaluare si Monitorizare a Investitiilor Publice. Pâna la 
mijlocul lunii octombrie 2013, vom elabora un mecanism de implementare pentru 
verificarea eligibilitatii spre finantare UE, ca parte a procesului nostru de planificare 
bugetara pe termen mediu. 

• 
Pentru ca autoritatile de management încearca sa impulsioneze cheltuielile, se va 
impune o mai buna planificare bugetara pentru a se face fata unui nivel mai ridicat de 
cofinantare si de corectii financiare. Vom elabora proiectiile financiare pe termen 
mediu pâna la mijlocul lunii octombrie 2013, care identifica în mod adecvat 
implicatiile fiscale ale proiectelor finantate din fonduri UE (criteriu de referinta 
structural) si permite monitorizarea corespunzatoare de catre autoritatile de 
management a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finantare UE. Pentru a 
permite o mai mare flexibilitate în finantarea proiectelor cu fonduri UE, având în 
vedere decalajul pâna la rambursare, se vor acorda împrumuturi nete pentru proiectele 
UE în limita împrumuturilor nete de 3 miliarde lei (limita stabilita ca tinta indicativa). 
Vom asigura limitarea cheltuielilor pe proiecte neeligibile la 2 miliarde RON. Vom 
continua sa implementam integral Planul de Actiuni Prioritare din aprilie 2011 pentru 
absorbtia Fondurilor Structurale si de Coeziune. 
• 
Înainte de contractarea de parteneriate public-privat ( PPP-uri) si de a emite garantii 
pentru PPP-uri si concesiuni, Banca Mondiala va evalua capacitatea MFP de (1) a 
oferi ajutor PM/ministerelor ordonatoare sa elaboreze o metodologie de identificare si 
evaluare a angajamentelor fiscale fata de PPP-uri (2) a evalua caracterul acceptabil al 
angajamentelor fiscale aferente PPP-urilor ca o contributie la aprobarea oricarei 
initiative de acest fel, si (3) elaborarea de ghiduri pentru incorporarea proiectului 
PPPP în procesul de luare a deciziilor la nivelul MFP în diferitele stadii ale ciclului de 
viata al proiectului PPP (identificare, pregatire, licitatie, implementare). 
10. Legea Salarizarii Unitare si analizele functionale: Vom asigura sustenabilitatea 
cheltuielilor salariale din sectorul public si vom implementa un sector public mai eficient 
si mai echitabil. Pentru a realiza acest obiectiv, vom încerca sa implementam Legea 
Salarizarii Unitare în sectorul public în limitele anvelopei bugetare existente. Ne angajam 
sa nu introducem un regim de stimulente la nici o agentie guvernamentala si vom 
amenda Ordonanta 74 pentru a elimina stimulentele la ANAF. Am aprobat Ordonanta 77 
care vizeaza o reorientare a administratiei publice catre autoritatile locale. Se vor elabora 
planuri de personal pentru fiecare minister ordonator în concordanta cu analizele 
functionale realizate de Banca Mondiala si cu strategiile ministerelor ce au fost elaborate 
ulterior. Ministerul Finantelor Publice îsi va elabora propriile planuri de personal, bazate 
pe eforturile de modernizare aflate în derulate la Trezorerie si ANAF. Se va elabora o 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

metodologie de determinare a nivelurilor de personal la administratiile sub-nationale, 
asigurându-se un echilibru între responsabilitatile nivelului local si prudenta fiscala. Ne 
vom consulta cu IFI înainte de a aduce orice modificari politicii de ocupare în sectorul 
public sau Legii Salarizarii Unitare. 

11. Administrare fiscala: Ne vom continua reformele cuprinzatoare în administratia fiscala 
(ANAF), cu scopul de a ridica nivelul de colectare a veniturilor si de eficienta. 
• 
Ca parte a procesului de restructurare si modernizare a ANAF, consolidam actualul 
numar de 221 unitati fiscale în opt directii regionale pâna în luna septembrie 2013 si 
47 de unitati fiscale locale pâna în anul 2015. Realocam de asemenea aproximativ 
1700 de angajati, mai ales din functiile suport catre preventie si inspectie, si vom 
creste resursele Directiei Bucuresti pentru a combate frauda. [Pâna la data de 1 
noiembrie 2013], ANAF va prelua atributiile Garzii Financiare, aceasta încetând sa 
mai existe, punând astfel înca 1.100 de angajati la dispozitia ANAF. Noile posturi 
vor fi directionate catre noua structura de prevenire si combatere a evaziunii fiscale si 
fraudei vamale si vor fi ocupate prin proceduri stricte de selectie. Vom asigura 
instruire profesionala suplimentara tuturor angajatilor implicati în combaterea 
evaziunii fiscale. Am ratificat acordul de împrumut cu Banca Mondiala pentru un 
proiect de sustinere a modernizarii administrarii fiscale. 
• 
Continuam sa înregistram progrese în cadrul initiativei noastre privind Persoanele 
Fizice cu Averi Mari (PFAM). În primul semestru am finalizat 30 de verificari de 
birou pentru PFAM conform codului de procedura fiscala si am relansat campania de 
notificare prin transmiterea de scrisori catre 360 de contribuabili ce prezentau riscul 
de nedepunere a declaratiei de venit din strainatate. Am publicat de asemenea 
programul nostru pe site-ul web al ANAF. Confomarea voluntara pare a se 
îmbunatati. Am îmbunatatit în general calitatea verificarilor efectuate în cazul 
impozitului pe venitul persoanelor fizice. Vom continua sa îmbunatatim tehnicile 
noastre de control prin utilizarea metodelor indirecte de demonstrare a veniturilor, 
prin extinderea definitiei veniturilor a caror sursa nu se cunoaste si prin clarificarea 
caracterului impozabil al platilor de dividende, care sunt în prezentfrecvent mascate 
ca rambursari neimpozabile de împrumuturi acordate companiilor. Pentru a ne ajuta 
sa realizam aceste obiective, am organizat programe de pregatire profesionala cu 
asistenta specialistilor din administratiile fiscale din tari partenerem si cu asistenta 
tehnica a FMI, în luna aprilie. 
• 
Vizam de asemenea dezvoltarea serviciilor destinate contribuabililor, oferite spre 
exemplu prin portalul ANAF (considerat a fi un “ghiseu unic”) pâna la data de 30 
iunie 2014, si prin asigurarea unei interpretari lipsite de ambiguitate a legislatiei 
fiscale. În acest scop, vom publica o procedura comuna cu MFP si vom înfiinta un 
singur canal care sa se ocupe de toate solicitarile de interpretare a legislatiei fiscale 
pâna la data de 31 decembrie 2014. Totodata, vom optimiza procedurile de 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

rambursare a TVA pe baza unei analize de risc, pentru a reduce semnificativ timpul 
alocat controalelor fiscale în acest domeniu si pentru a reduce timpul necesar 
solutionarii cazurilor de restituiri pâna în luna iunie 2014, si vom crea o baza de date 
centrala care sa ne permita sa gestionam si sa evaluam împreuna cu autoritatile locale 
datele privind impozitele, taxele si contributiile datorate bugetului general consolidat, 
precum si informatiile despre proprietati. Aceasta va fi o sursa importanta de 
informatii pentru contribuabili si ar trebui sa duca si la cresterea conformarii pâna la 
31 decembrie 2014. În final, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura ca IMM 
aflate în dificultate beneficiaza de termene de plata esalonate pentru a-si putea achita 
arieratele fiscale. 

12. Politica fiscala: Ne propunem sa îmbunatatim eficienta si capacitatea de colectare a 
veniturilor a sistemului fiscal. În luna ianuarie 2013, am adoptat masuri de trecere la 
colectarea TVA-ului la încasare pentru companiile cu o cifra anuala de afaceri de sub 
500.000 de Euro. Vom evalua rezultatele acestei noi prevederi. Vom reduce, initial ca 
masura temporara, cota de TVA la pâine si la produsele din lantul de productie a pâinii la 
9% începând si am identificat masuri în domeniul accizelor care sa contrabalanseze 
impactul bugetar, masuri ce se vor implementa de la 1 septembrie 2013. În cursul anului 
2014, vom analiza eficienta acestor masuri si vom decide daca acestea se vor 
permanentiza. Înainte de finalizarea bugetului pe anul 2014, vom revizui baza de 
impunere pentru taxele pe proprietate, baza ce va varia în functie de destinatia proprietatii 
si nu de statutul juridic al proprietarului. Am demarat elaborarea unei strategii pentru un 
nou regim de taxare si de redevente pentru petrol si gaze, prin crearea unui grup de lucru 
interministerial.Vom elabora un nou regim ce va intra în vigoare din 2015 pâna în 2024, 
daca toate partile implicate vor fi de acord. Pentru ambele directii de lucru vom beneficia 
de asistenta tehnica din partea FMI. 
13. Vom analiza de asemenea cum ar putea fi majorata colectarea veniturilor si cum ar putea 
fi redusa povara impozitarii muncii prin largirea bazei sistemului de contributii sociale. 
Pentru bugetul anului 2015 vom implementa masuri bazate pe raportul privind 
cheltuielile fiscale. Pâna la mijlocul lunii octombrie, vom pregati un pachet de reforma 
pentru contributiile de sanatate, care sa vizeze finantarea sistemului public de sanatate pe 
baza unei combinatii de taxa obligatorie, în concordanta cu pachetul de baza, si o 
contributie voluntara ce va fi platita de cei de doresc sa beneficieze de o asigurare 
medicala suplimentara. În acest scop, pâna la mijlocul lunii septembrie 2013 (actiune 
prealabila) vom aproba o Ordonanta de Guvern, de largire a vazei de contributie, spre 
exemplu, prin care sa se aplicarea uneio taxae obligatoriie (contributie la fondul de 
sanatate) asupra veniturilor obtinute de persoanele fizice din chirii, care sa fie 
implementata de la 1 ianuarie 2014. Vom aproba de asemenea legislatia de restructurare a 
sistemului de asigurari sociale prin care se largeste baza prin reducerea diferentelor ce 
exista în baza de pensii pentru diferitele activitati derulate (activitate de natura salariala, 
activitati de tipul PFA, drepturi de autor, etc). Înainte de a aduce orice fel de modificari 
sistemului fiscal ne vom consulta cu echipele FMI si CE. 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

14. Sectorul sanitar: Suntem în curs de elaborare a unei reforme cuprinzatoare a sistemului 
sanitar, ce ar trebui sa asigure sustenabilitatea financiara a acestui sistem, sa creasca 
eficienta cheltuielilor din acest sector si sa îmbunatateasca rezultatele sale. 
• 
Reformele vor consolida baza de contributii; vor rationaliza serviciile spitalicesti 
reducând capacitatea redundanta de servicii prestate în spital în concordanta cu 
strategia nationala de sanatate si deplasând prestarea serviciilor medicale din spitale 
catre ambulatoriu si furnizorii de servicii de asistenta medicala primara; vor dezvolta 
capacitatea de Evaluare a Tehnologiilor în Sanatate si a protocoalelor bazate pe 
evidente; si vor aloca resurse mai mari catre asistenta primara si secundara 
preventiva. În locul adoptarii unei noi legi cadru, am decis sa adoptam o abordare mai 
graduala, prin modificarea legislatiei existente. Aceasta ar trebui sa permita diferitelor 
initiative sa evolueze cu viteze diferite si sa fie finalizate fara a depinde neaparat de 
succesul tuturor celorlalte initiative. În luna aprilie am formulat un plan strategic de 
actiune pentru acest an. Vom publica planul asumat pe site-ul web al ministerului ca 
declaratie a politicii guvernamentale convenite cu IFI la finele lunii august, vom 
respecta termenele stabilite si, în mod special, vom elabora pachetul de servicii 
medicale de baza în interiorul anvelopei existente de cheltuieli pâna la finele lunii 
septembrie 2013(criteriu de referinta structural), ce va defini de asemenea si sfera 
asigurarilor private de sanatate în sistemul sanitar în viitor. Vom elabora împreuna cu 
MFP si o strategie sanitara cuprinzatoare care sa acopere si partea de venituri, 
inclusiv un calendar de implementare a modificarilor legislative, si indicatorii de 
progres. 
15. În paralel cu elaborarea si ca parte a unei strategii sanitare cuprinzatoare, vom 
implementa urmatoarele masuri de remediere a dezechilibrelor financiare din sectorul 
sanitar si de modernizare a operatiunilor sale: 
• 
Pentru a creste ponderea cheltuielilor pe serviciile primare si în ambulatoriu în totalul 
cheltuielilor din sectorul sanitar, vom revizui pâna la [finele lunii decembrie 2013] 
lista de servicii ce pot fi contractate cu furnizorii de asistenta medicala primara ca 
parte a acordului cadru pe anul 2014. Vom publica pâna la finele lunii decembrie 
2013 o lista revizuita de medicamente compensate ce va fi aprobata prin ordonanta de 
guvern, având la baza metodologia furnizata de nou înfiintata unitate ce efectueza 
evaluari ale tehnologiilor în sanatate. Sistemul centralizat de achizitii publice pentru 
produse farmaceutice si dispozitive medicale pentru spitale a devenit functional în 
primul semestru al anului 2013. Vom evalua rezultatele sistemului la finalul anului 
2013 si vom avansa pe linia proiectarii unui sistem IT centralizat. 
• 
Pentru a evita acumularea pe viitor de arierate în sectorul spitalelor, am transferat 
anumite resurse financiare de la spitalele cu competente limitate catre cele din reteaua 
spitalelor judetene de urgenta. Acest obiectiv va fi realizat prin ajustarea tarifelor pe 
caz ponderat, asigurându-ne în acelasi timp ca nu apar arierate la spitalele la care a 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

scazut finantarea. În luna iunie 2013, am amendat contractele managerilor de spitale, 
astfel încât acestia sa fie automat înlocuiti în cazul în care spitalul înregistreaza 
arierate trei luni consecutive. 

• 
Vom continua sa monitorizam bugetele spitalelor publice pentru a ne asigura ca 
acestea corespund cheltuielilor programate în Bugetul General Consolidat, vom 
colecta si analiza date despre costul furnizarii de servicii de la un spital la altul cu 
scopul de a elabora niste niveluri de referinta în viitor si din octombrie 2012 publicam 
situatiile financiare la zi ale tuturor spitalelor publice. Am semnat un contract cu 
Imprimeria Nationala pentru tiparirea a 7½ milioane de carduri de pacient pâna la 
finele anului 2013, si a restului de carduri pentru populatia eligibila pâna la mijlocul 
anului 2014. Pâna în luna septembrie vom decide asupra unui mecanism de distribuire 
a acestor carduri. Sistemul de retete electronice este acum în functiune, pâna la finele 
lunii iunie 2013 fiind produse 34 milioane retete. Pentru a promova constientizarea si 
a încuraja utilizarea medicamentelor generice, pe retetele tiparite se vor imprima, 
începând din luna ianuarie 2014 drepturile clientilor în ceea ce priveste obligatia 
farmacistilor de a oferi informatii complete despre medicamentele disponibile. 
16. Managementul datoriei: În concordanta cu strategia noastra de managementul datoriei, 
ne îmbunatatim managementul riscurilor si am redus ponderea datoriei pe termen scurt. 
Am cautat sa continuam consolidarea rezervelor fiscale, pentru a ne atinge obiectivul de a 
dispune de o acoperire a necesarului brut de finantare pe patru luni, pentru a ne proteja de 
socuri externe neprevazute. Dobânda neta platita pentru aceste rezerve constituie un cost 
necesar al asigurarii împotriva socurilor. Ne continuam eforturile de largire a bazei de 
investitori si de sensibilizare a comunitatii internationale investitionale. Întreprindem un 
proiect finantat din fonduri UE si implementat cu asistenta de la Banca Mondiala al carui 
scop este acela de consolidare a departamentului nostru de management al datoriei. Ne 
vom asigura ca majorarea garantiilor emise se mentine prudenta, si nu vom emite în anul 
2013 garantii pentru PPP-uri si concesiuni si nici pentru împrumuturi bancare acordate 
IMM-urilor în scopul achitarii obligatiilor lor fiscale. 
Politica Monetara si Valutara 

17. Politica monetara în cadrul ASB va fi ghidata de cadrul BNR de tintire a inflatiei. 
Progresele în directia realizarii tintei oficiale de inflatie vor fi monitorizate printr-o 
clauza de consultare pe inflatie, cu intervale de consultare stabilite simetric în jurul 
traiectoriei proiectate pentru inflatia principala IPC (vezi MTÎ). Programul îsi propune de 
asemenea sa mentina o acoperire adecvata prin rezerve. Majoritatea sistemelor standard 
de masurare a rezervelor aprecieaza nivelul rezervelor noastre actuale ca fiind în general 
suficient. Se va stabili un criteriu de performanta privind Rezervele Internationale Nete 
care sa corespunda acestui obiectiv. 
10 


STRICTLY CONFIDENTIAL 


18. Ne mentinem angajamentul de a reduce pâna în septembrie inflatia pâna în interiorul 
intervalului nostru de tintire pe termen mediu, de 2,5±1 puncte procentuale, si sa 
mentinem dupa aceea inflatia în intervalul tintit. Inflatia a început sa scada la 
[5,4] procente în [iunie] 2013 dupa ce o oferta de alimente a indus o crestere în a doua 
jumatate a anului 2012 si a continuat sa fie foarte volatila, reflectând ponderea mare a 
articolelor alimentare (38 % în termeni IPC) si efectele nerecurente ale modificarilor 
preturilor administrate. Din ratiuni de transparenta si comunicare, vom continua sa tintim 
inflatia principala, dar vom monitoriza îndeaproape inflatia de baza ca o masura a 
inflatiei de fundamentare. Anticipam acum ca inflatia principala va reintra în intervalul 
tintit pâna în luna septembrie, mai ales datorita inversarii efectelor de baza si unei recolte 
considerabil mai bune decât cele din anii precedenti, ce va exercita presiuni de scadere a 
preturilor la alimente. Inflatia de baza a fost de [2,9] procente în [iunie] 2013. 
19. Am scazut rata de politica cu 25 de puncte de baza 
pâna la 5 procente în luna iulie, 
pentru ca anticipam ca inflatia îsi va continua tendinta de scadere. Ca urmare a recentei 
reduceri a coridorului de rata a dobânzii în jurul ratei de politica, ratele dobânzii pentru 
facilitatile de credit si de depozit ale BNR se situeaza la 8 si, respectiv, 2 procente. 
Ancorarea anticipatiilor inflationiste si contracararea fluxurilor internationale de capital 
volatile continua sa impuna o pozitie prudenta de politica monetara sustinuta de 
implementarea consecventa a mixului de politici macroeconomice. Actuala pozitie de 
politica monetara pare a fi în linii mari adecvata. Vom avea în vedere scaderea treptata a 
ratei de politica în eventualitatea în care inflatia scade catre intervalul tintit de noi, 
conform proiectiei, anticipatiile inflationiste ramân ferm ancorate si conditiile de piata 
permit acest lucru. Vom continua operatiunile periodice de piata deschisa dupa cum vor 
fi necesare pentru a asigura niveluri de lichiditate suficiente în sectorul bancar, sustinând 
în acelasi timp buna functionare a pietelor de capital si minimizând divergenta între ratele 
interbancare si rata de politica pentru a consolida transmiterea ratei dobânzii. Anticipam 
o mentinere a rezervelor minime obligatorii în lunile ce urmeaza. Pe mai departe, BNR va 
mentine ecartul între rezervele minime obligatorii pentru pasivele în valuta si cele pentru 
pasivele în moneda nationala. Totodata, orice modificare luata în considerare va fi 
implementata treptat si va tine seama de anticipatiile inflationiste, precum si de 
considerentele de lichiditate si de prudentialitate. 
20. Pe perioada ASB, fara aprobarea Fondului nu vom introduce sau intensifica restrictii 
aferente efectuarii de plati si de transferuri pentru tranzactiile internationale curente, si 
nici nu vom introduce sau modifica vreo practica multivalutara, si nu vom încheia 
acorduri bilaterale de plati care sa contravina Articolului VIII din Statutul FMI. Totodata, 
nu vom introduce sau intensifica restrictii de import din ratiuni de balanta de plati. 
Sectroul Financiar 

21. Sectorul bancar din România mentine rezerve de capital si provizioane confortabile, dar 
se confrunta cu presiuni continue în ceea ce priveste calitatea activelor si scaderea 
11 


STRICTLY CONFIDENTIAL 


nivelului de îndatorare (deleveraging) a bancilor straine, fiind în continuare vulnerabil la 
socuri externe. Cresterea anuala a creditului acordat atât companiilor cât si populatiei se 
mentine negativa. Împrumuturile neperformante (ÎNP) au crescut la [20,3] % din totalul 
împrumuturilor la finele lunii 2013 (comparativ cu 14,3% la finele anului 2011), 
reflectând contextul economic dificil, cresterea lenta a creditului, deteriorarea calitatii 
împrumuturilor si dificultatile de eliminare a ÎNP din bilanturi. Provizioanele au fost însa 
(cu un filtru prudential) suficiente pentru a acoperi un nivel confortabil de [88,3]% din 
ÎNP, în timp ce rata de provizionare IFRS s-a situat la [62,8]% la finele lunii iunie.1 
Nivelurile obligatorii de provizionare si baza mare de cost a dus la o pierdere în sistemul 
bancar în anul 2012, dar a permis un mic profit în primul semestru al anului 2013. Având 
în vedere contextul economic în continuare dificil, mai ales în ceea ce priveste bilanturile 
companiilor si populatiei, precum si cererea redusa de credite, perspectivele de 
profitabilitate bancara ramând problematice. Capitalizarea sectorului bancar se mentine 
puternica, cu [15] % la finele lunii martie 2013, desi exista unele diferente între banci. În 
ansamblu, depozitele companiilor si populatiei în sistem au crescut cu doar aproximativ 

[9] procente de la finele anului 2011. Desi situatia lichiditatilor sistemului bancar s-a 
îmbunatatit, conditiile de finantare sunt înca inegale între banci. Ritmul de scadere a 
îndatorarii bancilor straine s-a accelerat, în concordanta cu evolutiile din regiune, dar 
procesul se mentine ordonat pâna în prezent, finantarea de catre bancile mama scazând cu 
[24½] procente din anul 2011. Riscurile decurgând din retragerea în continuare a 
finantarii bancilor mama se mentine ridicat si ar putea constitui un impediment pentru 
redresarea cresterii creditarii în cazul în care cererea de credite ar creste considerabil. 
Raportul împrumuturi/depozite la nivelul întregului sistem s-a mentinut în jurul valorii 
de [114] procente la finele lunii iunie 2013, în scadere de la 117 procente la finele lui 
2012 si finele lui 2011. 
22. BNR va continua sa supravegheze cu intensitate sistemul bancar si va adopta toate 
masurile necesare pentru a se asigura ca bancile mentin suficient capital si lichiditati, 
având în vedere contextul economic incert ce ar putea ridica si alte probleme legate de 
calitatea activelor, profitabilitate, si retragerea finantarii bancilor mama pentru 
majoritatea bancilor. În acest sens, si în strânsa coordonare cu FMI si CE, BNR va 
continua sa efectueze periodic teste de stress de solvabilitate de sus-în-jos si de jos-în-sus 
precum si teste de stress de lichiditate pentru sectorul bancar. 
23. BNR si Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD) vor continua sa coordoneze 
implementarea planurilor de pregatire operationala si a aranjamentelor pentru 
competentele dobândite conform atributiilor acestora. Un amendament la Ordonanta de 
Guvern nr. 99/2006 îi va oferi BNR mai multa flexibilitate si autoritate pentru a stabiliza 
sistemul financiar, a proteja deponentii si a mentine încrederea publicului în sectorul 
bancar. Dupa clarificarea noilor reguli UE privind ajutorul de stat pentru masuri de 
stabilizare a bancilor, Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006 modificata si Ordonanta nr. 
1 Incluzând toate provizioanele nu doar cele aferenet ÎNP mai vechi de 90 de zile, rata de proizionare totala a fost de [102,4] 
procente si rata de provizionare IFRS s-a situat la [77,2] procente la finele lunii iunie. 

12 


STRICTLY CONFIDENTIAL 


39/1996 vor fi aprobate pâna la finele anului 2013 în conformitate cu termenul limita de 
implementare a CRDIV. În baza legii bancare amendate, BNR va modifica procedurile 
interne pentru bancile punte (bridge-banks) pâna la finele anului 2013. Detaliile cadrului 
actualizat de planificare a situatiilor neprevazute al BNR vor fi agreate cu echipele FMI si 
CE. BNR elaboreaza planuri detaliate de situatii neprevazute în permanenta. 

24. Pentru a se evita orice conflict de interese astfel perceput în rândul conducerii sale de 
vârf, principiile de guvernanta corporativa ale FGD vor respecta cele mai bune practici 
internationale. 
25. BNR va continua sa supravegheze îndeaproape practicile bancare pentru a evita practica 
de reîntinerire (evergreening), astfel încât sa se asigure ca provizionarea pentru pierderi 
din credite si evaluarea garantiilor conform IFRS, precum si evaluarea riscului de credit 
al creditelor restructurate, continua se mentine prudenta si în concordanta cu cele mai 
bune practici internationale. În mod special, BNR va examina în detaliu în cursul 
inspectiilor la fata locului toate practicile de restructurare a împrumuturilor bancare 
precum si cât de adecvate sunt sistemele IT pentru a lucra cu active deteriorate. Pâna la 
finele lunii octombrie 2013, se va transmite la FMI si CE un raport exhaustiv privind 
practicile bancilor de restructurare a împrumuturilor si calitatea activelor, cu informatii 
granulare, matrice de migrare si o analiza a vechimii ÎNP. Analiza nivelului de adecvare a 
sistemelor IT ale bancilor va fi finalizata pâna la finele anului 2013 pentru un esantion 
reprezentativ de banci. În consultare ci FMI si CE, se va conveni apoi un plan de 
lichidare a ÎNP. BNR se va asigura ca, dupa auditarea din acest an a ganatiilor colaterale, 
bancile cu orice diferenta estimata pentru garantiile colaterlae vor asigura cu celeritate 
provizionarea aditionala. 
26. BNR va continua sa colecteze date de supraveghere periodice si detaliate privind 
creditele restructurate, inclusiv cele acordate ÎS, cu frecventa trimestriala, pâna la finele 
lunii septembrie. Spre a asigura transparenta, BNR va publica date agregate. 
27. Având în vedere povara substantiala reprezentata de ÎNP, autoritatile vor elimina, acolo 
unde este posibil acest lucru, impedimentele în calea restructurarii extrajudiciare a 
datoriilor companiilor si populatiei si a lichidarii ÎNP. BNR a precizat într-o scrisoare 
catre sectorul bancar ca în confromitate cu cadrul IFRS, bancile nu trebuie sa epuizeze 
toate mijloacele legale pentru a elimina ÎNP integral provizionate din bilanturile lor. BNR 
va încueraja asadar bancile cu cadru IFRS sa elimine ÎNP integral provizionate din 
bilanturi (mai ales în cazul împrumuturilor de consum negarantate) înainte de o astfel de 
epuizare (în conformitate cu prevederile IAS 39 privind de-recunoasterea activelor 
financiare). Pentru a mentine o atitudine de provizionare prudenta în ceea ce priveste 
tratamentul garantiilor colaterale, BNR nu va lua în considerare deduceri suplimentare ale 
garantiilor colaterale decât daca se realizeaza progrese considerabile în eliminarea ÎNP 
ale bancilor pentru creditele (de consum) negarantate. Orice modificare adusa pe viitor 
actualului regim va fi agreata cu FMI si CE. Ca parte a aranjamentelor prudentiale ce vor 
13 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

continua sa se aplice în anul 2013, filtrul prudential se va mentine în forma sa actuala, în 
concordanta cu evolutiile în desfasurare în materie de reglementari UE. 

28. Pentru a stimula dezvoltarea unei piete a datoriilor viabile, fara probleme, vor solutiona 
posibilele discrepante între reglementarile codului fiscal si regulile de contabilitate IFRS 
privind tratamentul ÎNP vândute companiilor nationale de gestionare a datoriilor în 
conformitate cu rezultatul procesului de nerespectare a legislatiei UE (infringment) aflat 
în curs de derulare [criteriu de referinta structural, pâna la finele lunii decembrie 2014]. 
Vom realiza de asemenea un studiu de impact al costurilor fiscale pe care pe implica 
deductibilitatea fiscala a cesionarii creantelor intra-grup (pâna la finele lunii decembrie 
2013) si a creantelor nebancare (pâna la finele lunii august 2014). 
29. Pentru a crea posibilitarea aparitiei atât de necesarelor intrumente de finantare bancara pe 
termen lung, autoritatile vor aproba cu celeritate legislatia privind obligatiunile acoperite 
pâna la finele lunii decembrie 2013, ca Ordonanta de Guvern, implementând în acelasi 
timp masurile asiguratorii necesare pentru a mentine stabilitatea financiara. 
30. Dupa finalziarea actualului program Prima Casa în luna septembrie, o posibila continuare 
se va aplica doar împrumuturilor în RON. Aceasta va ajuta la dezvoltarea pietei creditelor 
ipotecare în RON si va contribui la obligatiuni acoperite în RON pe viitor. De asemenea, 
vom spori eficienta si operabilitatea fondul de garantare pentru IMM mai ales în ceea ce 
priveste maturitatea, pretul si rollover-ul creditelor garantate, precum si procesul de 
implementare al executarii garantiilor. 
31. Ne vom asigura ca aranjamentele legislative si institutionale ale ASF vor fi amendate 
pâna la finele lunii septembrie, pentru a fi armonizate cu cele mai bune practici 
internationale. Acestea privesc în esenta dimensiunea consiliului de administratie si a 
celui director (un maxim de 9 în total), calificarile profesionale minime necesare pe care 
trebuie sa le aiba membrii consiliului ASF, protectia prevazuta de lege pentru personalul 
si institutia de supraveghere, si evitarea conflictului de interese, în mod deosebit legatura 
acestor membri cu membrii Parlamentului si cu partidele politice. Conducerea superioara 
si membrii consiliului vor trebui sa respecte principiile de guvernare corporativa 
amendate. ASF va spori de asemenea transparenta si comunicare publica a tuturor 
onorariilor si comisioanelor percepute de la entitatile supravegheate. 
32. Pentru ca mentinerea disciplinei creditarii în rândul debitorilor contribuie în mod 
semnificativ la îmbunatatirea stabilitatii financiare, vom face toate eforturile pentru a 
evita adoptarea de initiative legislative care ar submina disciplina creditarii. Totodata, 
pentru a evita amenintarile la adresa stabilitatii financiare, BNR a finalizat evaluarea 
impactului pe care l-ar avea noile prevederi privind clauzele abuzive în legea de aplicare 
a codului de procedura civila si se va consulta pe larg cu toate partile implicate relevante. 
Pentru a asigura o aplicare armonizata a acestor prevederi, autoritatile vor asigura 
judecarea cazurilor ce implica astfel de clauze abuzive de catre instante superioare sau de 
14 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

catre o instanta specializata unica si vor lua toate masurile ce se impun pentru a asigura o 
aplicare armonizata a acestor prevederi, cum ar fi instruirea judecatorilor. 

33. Pentru a creste transparenta si pentru ca situatiile de insolventa a companiilor alimenteaza 
tot mai mult deteriorarea activelor înca în curs, BNR împreuna cu Asociatia Româna a 
Bancilor vor explora posibilitatile de creare a unei baze de date a actionarilor 
companiilor aflate în insolventa precum si de implementare a unui sistem mai eficient de 
raportare a datelor de catre Asociatia Practicienilor din Domeniul Insolventei. 
34. Vom implementa cu celeritate recomandarile Bancii Mondiale privind ROSC, si în urma 
unei consultari publice exhaustive în luna august 2013, precum si în urma consultarii cu 
FMI, CE si Banca Mondiala, vom trimite proiectul de lege a insolventei la parlament 
pâna la finele lunii septembrie 2013. Înainte de adoptarea de catre parlament a 
mmodificarii legii insolventei, vor fi consultate toate partile implicate. 
Reformele în sectorul energiei .i transporturilor 

35. Reformele cuprinzatoare în sectoarele energiei .i transporturilor reprezinta un element 
central al obiectivului nostru de a consolida cre.terea în România. Dorim sa sus.inem 
investi.iile .i livrarea de servicii mai bune în aceste sectoare prin aducerea pre.urilor la un 
nivel mai apropiat de for.ele pie.ei .i consolidarea performan.ei opera.ionale .i financiare 
a întreprinderilor de stat care domina aceste sectoare. Aceste masuri ne vor permite .i sa 
valorificam pozi.ia geografica favorabila a României. 
36. Anul trecut am întreprins unele reforme importante la întreprinderile de stat (ÎS) .i în 
domeniile energie .i transporturi. Spre exemplu, arieratele cumulate ale întreprinderilor 
de.inute de administra.ia centrala .i locala au fost reduse cu 1 procent din PIB prin 
plasarea voluntara a anumitor întreprinderi în insolven.a sau lichidare, prin conversia de 
datorii .i prin masuri de restructurare. Reformele cheie în sectoarele energiei .i 
transporturilor au inclus: 
• 
Sectorul energiei: Am transpus cea de-a treia directiva privind energia a Uniunii 
Europene în legisla.ia na.ionala .i am promulgat o lege pentru a asigura independen.a 
autoritatii de reglementare în domeniul energiei (ANRE). ANRE a început 
implementarea foii de parcurs a liberalizarii pre.urilor la electricitate în septembrie 
2012 .i a continuat programul trimestrial în ianuarie, aprilie .i iulie 2013. Dupa o 
întârziere ini.iala, ANRE a început implementarea har.ii de liberalizare a pre.urilor la 
gaze .i a ridicat pre.ul producatorului na.ional de gaze cu aproape 40%, în 
conformitate cu foaia de parcurs. Producatorul de energie hidroelectrica, 
Hidroelectrica, a ie.it din procedura de insolven.a la data de 1 iulie 2013. În cadrul 
procedurii de insolven.a,Administratorul judiciar a anulat sau renegociat contracte 
bilaterale încheiate sub pretul pie.ei cu electricitatea eliberata din contracte vândute 
15 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

pe Bursa de Energie OPCOM. Administratorul a mai anulat .i sute de contracte mai 
mici .i proiecte de investi.ii considerate a nu fi în interesul Hidroelectrica. 

• 
Sectorul transporturilor: Am ini.ializat un contract de vânzare-cumparare pentru 
vânzarea unui pachet de 51% din actiuni la compania feroviara de transportde marfa 
apartinand statului (CFR Marfa) pentru 905 milioane RON .i am adoptat o hotarâre 
de guvern pentru aprobarea contractului de vânzare-cumparare. În luna iunie am 
aprobat de asemenea o schema de eliminare a arieratelor prin care arieratele CFR 
Marfa vor fi reduse cu peste 90% dupa momentul încheierii vânzarii. Pentru a 
contrubui la îmbunata.irea performan.elor societa.ii de stat de transporturi feroviare 
de persoane (CFR Calatori), am modificat formula de calcul a subven.iei pentru 
obliga.iile de servicii publice (OSP) .i am eliminat trenurile interna.ionale .i intercity 
din OSP. Am închis .i majoritatea rutelor neprofitabile de trafic de calatori. 
37. Cu toate acestea, efortul de reforma ramâne nefinalizat. Reformele de guvernan.a 
corporativa sunt incomplete .i proiectul de lege privind Guvernan.a Corporativa în 
Întreprinderile de Stat continua sa stagneze în parlament. Ofertele publice ini.iale 
planificate în întreprinderile de stat au fost întârziate .i, dispunând de un consiliu .i o 
conducere cu caracter interimar, Hidroelectrica risca sa-.i piarda câ.tigurile pe care le-a 
ob.inut în cursul perioadei cât s-a aflat în insolven.a. În sectorul feroviar, acumularea de 
arierate ramâne o problema semnificativa .i vânzarea CFR Marfa trebuie sa fie finalizata. 
În plus, au aparut noi provocari pentru agenda de reforme. Se acumuleaza presiuni de 
întârziere a implementarii foilor de parcurs pentru liberalizarea pre.urilor la energie .i 
situatia financiara precara a producatorilor de electricitate .i energie termica cu costuri 
ridicate amenin.a sa submineze strategia extinsa în domeniul energiei. 
38. În cadrul noului program, propunem o abordare pe trei axe pentru a îmbunata.i în mod 
decisiv pozi.ia financiara, eficien.a în exploatare .i transparen.a generala a ÎS .i a 
cadrului de pre.uri în sectoarele energiei .i transporturilor. Prima parte este compusa din 
masuri consolidate de reducere a arieratelor întreprinderilor de stat. Acest angajament va 
fi reflectat printr-o .inta trimestriala indicativa privind arieratele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor de.inute de administra.ia centrala. Aceasta reprezinta o largire 
substantiala a sferei de acoperire a .intei privind arieratele ÎS fata de programul anterior. 
Pentru asigurarea raportarii la timp pentru .inta, toate ministerele de resort convin sa 
asigure faptul ca toate ÎS din portofoliile lor vor depune, în conformitate cu 
reglementarile existente, informa.ii financiare trimestriale la MFP pâna în ziua de 25 a 
lunii urmatoare încheierii trimestrului. Masurile poten.iale de reducere a arieratelor 
includ utilizarea conversiilor de datorii, inclusiv o masura de eliminare a arieratelor pe 
care le are compania CFR Calatori la compania de operare a re.elei feroviare (CFR 
Infrastructura), plasarea societa.ilor în insolven.a sau lichidare ca subsidiare ale CFR 
Calatori .i CFR Infrastructura .i masuri de restructurare pentru îmbunata.ire a 
performan.elor financiare. Convenim de asemenea sa stabilim o .inta trimestriala 
indicativa privind rezultatele operationale ale societa.ilor feroviare cele mai mari .i ale 
16 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

filialelor acestora pentru a asigura faptul ca masurile de eliminare a arieratelor sunt 
completate de reforme care îmbunata.esc viabilitatea acestor societa.i (CFR 
Infrastructura, CFR Calatori .i CFR Marfa). 

39. Cea de-a doua axa va continua masurile de îmbunata.ire a guvernan.ei, transparen.ei .i 
monitorizarii ÎS. Am re.inut observa.iile facute despre noile consilii desemnate recent la 
ÎS din sectorul energiei. Vom desemna un consiliu profesionist în Hidroelectrica pâna la 
finele lunii noiembrie 2013(criteriu de referin.a structural) în baza literei .i a spiritului 
procedurilor specificate în ordonan.a privind guvernan.a corporativa a ÎS (109/2011). 
Între timp, actualul consiliu interimar desemnat la ie.irea Hidroelectricii din insolven.a, 
va continua sa asigure conducerea .i la urmatoarea Adunare Generala a Ac.ionarilor din 
data de 14 august vom autoriza actualul consiliu interimar sa ia decizii (ac.iune 
prealabila). În linii mai generale, vom efectua si vom publica o evaluare la nivel de 
administra.ie a modului în care este implementata ordonan.a (109/2011). În urma 
evaluarii, vom elabora linii directoare pentru implementarea acestei ordonante în toate 
ministerele. Vom încerca de asemenea sa adoptam în parlament legea privind guvernan.a 
corporativa în ÎS pâna la finele lunii septembrie 2013, ce confera MFP autoritatea legala 
de a supraveghea implementarea adecvata a acestei legi. Consiliul Fiscal îsi propune sa 
realizeze un raport asupra operatiunilor si implicatiilor sale fiscale la nivelul ÎS. Mai 
mult, vom adopta, cu sus.inere din partea Bancii Mondiale, masuri de îmbunata.ire a 
func.iei de monitorizare a direc.iei de supraveghere a ÎS din Ministerul Finan.elor 
Publice. 
40. Vom continua masurile de consolidare a transparen.ei opera.iunilor ÎS. Toate contractele 
bilaterale noi ale producatorilor de electricitate vor fi încheiate într-o maniera 
transparenta .i nediscriminatorie prin bursa de energie OPCOM .i rapoartele anuale 
privind performan.a ÎS vor fi publicate în conformitate cu prevederile ordonan.ei privind 
guvernan.a corporativa a ÎS. În mod conex, ministerele de resort vor face eforturi ca toate 
ÎS din portofoliile lor sa-.i transmita bugetele pe anul 2013 spre aprobare pâna la finele 
lunii august 2013 si bugetele pe anul 2014 la o luna dupa aprobarea bugetului de stat. 
41. Cea de-a treia parte va fi continuarea îmbunata.irii cadrului de pre.uri .i a eficien.ei 
sectoarelor energiei .i transporturilor. Suntem determinati sa implementam foile de 
parcurs pentru pre.urile la electricitate .i gaze .i se va aplica în continuare mecanismul de 
transmitere pentru achizi.iile de electricitate .i gaze de catre societa.ile de furnizare. 
Pentru electricitate, dereglementarea completa a pre.urilor la electricitate pentru 
consumatorii industriali va fi realizata pâna la data de 1 ianuarie 2014 .i pentru 
consumatorii casnici pâna la data de 31 decembrie 2017. Pentru gaze naturale, 
inten.ionam sa implementam restul foii de parcurs pentru dereglementarea pre.urilor la 
gaze conform planificarii pentru a realiza dereglementarea completa pentru consumatorii 
industriali pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2015 si pentru consumatorii casnici 
pâna la data de 31 decembrie 2018. Vom continua sa luam masuri de consolidare a 
OPCOM ca platforma de tranzac.ionare a energiei .i gazelor. Ne propunem, de 
17 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

asemenea, sa vindem majoritatea portofoliului de societa.i din subordinea Ministerului 
Economiei .i sa finalizam urmatoarele cinci privatizari ale societa.ilor energetice de stat 
pe perioada programului, vânzare ce va genera resurse pentru societa.i .i administra.ie .i 
va sus.ine dezvoltarea pie.elor locale de capital. Pentru privatizarile majoritare, pentru 
care cautam investitori strategici, vom face acest lucru cu scopul de a atrage noi investi.ii 
.i a asigura expertiza profesionala pentru consolidarea viabilita.ii opera.iunilor .i livrarii 
serviciilor. Ne angajam sa nu divizam .i/sau fuzionam societa.ile sau activele societa.ilor 
programate pentru OPI-uri, cu exceptia celor prevazute în planul de reorganizare a 
Hidroelectrica sau conform celor specificate în continuare. 

42. Nuclearelectrica (producator de energie nucleara): Lansarea unei oferte publice ini.iale 
(OPI) de 10% din ac.iunile guvernului pâna la finele lunii septembrie 2014. 
• 
Romgaz (producator de gaze naturale): Lansarea unei OPI de 15% din ac.iunile 
administra.iei pâna la finele lunii octombrie 2013 (criteriu de referin.a structural). În 
prealabil, vom ob.ine aprobarea Autorita.ii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru 
listarea duala si vom efectua un studiu de impact asupra mediului. A fost luata deja o 
decizie de extindere a dimensiunii consiliului de la Romgaz în urma OPI. Ca ac.iune 
prealabila, vom clarifica tratamentul fiscal pentru valorile mobiliare Romgaz 
achizitionate ce sutn tranzactionate pe o bursa din strainatate si vom adopta baza 
legala necesara, daca este cazul. 
• 
Electrica (distribu.ie, furnizare .i între.inere electricitate): Lansarea unei oferte 
publice ini.iale pentru un pachetul majoritar din ac.iunile Statului, în urma majorarii 
de capital planificate, pâna la finele lunii mai 2014 (criteriu de referin.a structural). 
În pregatirea acestei ac.iuni, vom angaja un consultant de tranzac.ie pentru OPI pâna 
la finele lunii august 2013. Se lucreaza în prezent la stabilirea a ce trebuie facut cu 
cinci dintre cele .ase societa.i regionale de între.inere ale Electrica. Cel pu.in trei 
dintre ele, dar posibil toate cinci, ar trebui poate sa fie separate de Electrica în vederea 
unei posibile lichidari. Detinerile de pachete minoritare de actiuni de catre Electrica la 
societa.i de distribu.ie deja privatizate ar putea reprezenta o zona majora de 
incertitudine pentru OPI .i aceste participa.ii vor fi scoase din Electrica înainte de 
OPI. Vom aborda .i problema nepla.ii de catre CFR a achizi.iilor sale de electricitate 
de la Electrica înainte de OPI. 
• 
Oltenia (generator de energie termica .i electrica): Având în vedere necesarul de 
investi.ii de la Oltenia, am planificat ca înainte de privatizarea majoritara sa 
organizam o OPI pentru 15% din ac.iunile Statului, anterior majorarii de capitalul 
programate, pâna la finele lunii octombrie 2013 .i în luna mai 2013 am angajat în 
acest scop un consultant de tranzac.ie. Ulterior, am decis sa amânam OPI pâna la 
finele lunii iunie 2014 dupa ce devin disponibile siutuatiile financiare auditate pentru 
2013 .i este efectuat un studiu al rezervelor de carbune. 
18 


STRICTLY CONFIDENTIAL 


• 
Hidroelectrica Am planificat o OPI pentru 10% din ac.iunile Statului, dupa 
majorarea de capital planificata, pâna la finele lunii octombrie 2013. Totu.i, 
contestarea în instan.a a hotarârii de guvern de efectuare a OPI .i recursul ulterior al 
guvernului împotriva hotarârii judecatore.ti au întârziat procesul. Pâna la mijlocul 
lunii august, Ministerul Economiei si Secretariatul General al Guvernului vor depune 
în instanta cererea de retragere a recursului. Vom adopta o noua hotarâre de guvern 
pentru o OPI de 10%, în conformitate cu toate procedurile necesare. Guvernul va 
semna un contract cu consultantul de tranzac.ie selectat deja prin intermediul unui 
proces competitiv din 2012 pentru OPI (criteriu de referin.a structural) ce va fi lansata 
pâna la finele lunii iunie 2014, cu conditia ca hotarârea judecatoreasca sa fie 
pronuntata pâna la finele lunii septembrie 2013. . 
43. În sectorul transporturilor, inten.ionam sa lucram îndeaproape cu Banca Mondiala .i 
Banca Europeana pentru Reconstruc.ie .i Dezvoltare pentru a reforma sectorul feroviar 
cu scopul de a îmbunata.i performan.ele financiare .i opera.ionale ale ÎS din sectorul 
cailor ferate .i a calita.ii serviciilor feroviare. Ne propunem sa revizuim termenii 
Contractului Multianual de Infrastructura. În prezent, acest contract nu este în echilibru 
financiar. Sumele platite societa.ii de stat de infrastructura feroviara (CFR Infrastructura) 
nu sunt în concordanta cu responsabilita.ile de întretinere si exploatare a retelei pe care 
le confera. Va fi probabil nevoie de o combina.ie de eficientizare, reduceri de re.ea .i 
posibile majorari ale subven.iilor pentru a se ajunge la un echilibru. Banca Mondiala 
lucreaza la o analiza care sa ajute la cuantificarea a ceea ce trebuie facut. Ne propunem 
de asemenea sa facilitam plata mai buna a accesului la infrastructura .i a facturilor de 
electricitate de catre compania de stat de stat de transport feroviar de persoane (CFR 
Calatori) .i CFR Marfa prin reforme ale acelor întreprinderi .i prin stingerea datoriilor 
restante între cele trei societa.i feroviare principale. Masurile de îmbunata.ire a 
performan.elor opera.ionale .i financiare a acestor societa.i ar putea include: 
• 
CFR Marfa: Ne vom îndeplini obliga.iile asumate prin contractul de vânzarecumparare 
a pachetului majoritar la CFR Marfa .i vom încheia tranzac.ia (schimbul 
de plata contra ac.iuni) pâna la finele lunii septembrie 2013. În acest context, se va 
urmari ob.inerea aprobarii controlului fuziunii de la autoritatea relevanta de 
reglementare. Daca procesul de privatizare se love.te de obstacole insurmontabile, 
vom redeschide licita.ia pentru privatizarea majoritara a CFR Marfa, respectând un 
proces care urmeaza cele mai bune practici interna.ionale. 
• 
CFR Infrastructura .i CFR Calatori: Vom oferi consiliilor desemnate la aceste 
societa.i posibilitateasa de a implementa fara interferente planurile administrative 
aprobate. Vom finaliza procesul de desemnare a unei noi conduceri la CFR 
Infrastructura în conformitate cu litera .i spiritul procedurilor specificate în 
ordonan.a privind Guvernan.a Corporativa a ÎS (109/2011). Inten.ionam de asemenea 
sa închiriem înca 1.500 de km de sine de cale ferata inoperabile, sa majoram tarifele 
de transport pasageri în septembrie 2013 .i sa modificam din nou formula de calcul a 
19 


STRICTLY CONFIDENTIAL 

OSP pentru a da, începând din luna ianuarie 2014, o pondere mai mare kilometrilor 
tren-pasageri parcursi. Mai pe larg, vom continua sa exploram masuri de ra.ionalizare 
a re.elei, de îmbunata.ire a absorb.iei fondurilor UE, de consolidare a procesului de 
achizi.ii .i de reducere a costurilor. Vom rezolva problema nepla.ii de catre CFR 
Infrastructura catre Electrica înainte de Oferta Publica Initiala de la Electrica, în caz 
contrar aceasta fiind subminata. 

44. O re.ea de drumuri de buna calitate .i extinsa reprezinta o componenta de infrastructura 
esentiala a unui mediu de afaceri care sa atraga investi.iile .i a unei economii func.ionale. 
Pentru a ne concentra eforturile asupra cre.terii absorb.iei fondurilor UE în perioada de 
finan.are 2014-2020 vom înfiinta în cadrul guvernului o agen.ie dedicata dezvoltarii de 
autostrazi eligibile spre a fi finan.ate din fonduri UE. Compania nationala de drumuri 
inten.ioneaza totodata sa reduca cheltuielile de capital aferente proiectelor în derulare în 
anul 2013, cu scopul de a reduce arieratele catre zero. Compania nu va prelungi 
procedurile de certificare a facturilor în afara provederilor legale. 

Pietele Muncii 

45. Noul Cod al Muncii a îmbunatatit în mod semnificativ functionarea pietei muncii. 
Contractele pe durata determinata au contribuit la cresterea gradului de ocupare, acestea 
crescând de la 6% din totalul contractelor active la finele lunii iunie 2011 la 9% la finele 
lunii iunie 2013. Vom continua monitorizarea implementarea Legii Dialogului Social, 
asigurându-ne ca toate amendamentele vor fi impementate prin consultare cu partile 
implicate printr-un proces legislativ normal. Ne vom continua cooperarea cu Organizatia 
Internationala al Muncii (OIM) pentru a ne asigura ca noua legislatie respecta 
conventiilor OIM. 
46. Având în vedere somajul ridicat în rândul populatiei tinere din România, am demarat 
modificarea legislatiei actuale pentru a îmbunatati tranzitia tinerilor catre piata muncii 
sub umbrela noului Plan National de Locuri de Munca, pentru a impulsiona ocuparea în 
munca a tinerilor în 2013 si pe mai departe . Se va elabora un plan de actiune pentru 
implementarea masurilor care s-ar putea califica pentru a fi sustinute în cadrul Initiativei 
Ocuparea Tinerilor, în conformitate cu concluziile Consiliului European din iunie 2013. 
A fost adoptata Legea Uceniciei ce introduce un model dual de ucenicie si anticipam 
finalizarea legislatiei secundare necesare pâna la finele lunii septembrie. O lege ce 
faciliteaza etapele de pregatire profesionala a tinerilor absolventi de studii superioare a 
fost adoptata de guvern si va fi transmisa spre aprobare Parlamentului pâna la finele lunii 
octombrie 2013. 

1 comment :

Roxana Iordache said...

Ăştia şi împuşcaţi ar fi prea puţin.

Citat din Ponta, despre ăilalţi.