Friday, May 18, 2012

Laura Codruţa Kovesi a plagiat lucrarea de doctorat

Procurorul General al României a primit "Magna Cum Laude" pentru plagiat

In decembrie 2011, Laura Codruţa Kovesi a susţinut la Facultatea de Drept şi Ştiinte Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara teza de doctorat cu titlul Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal, pentru care a primit calificativul maxim, magna cum laudae.

-Lucrarea este un plagiat începând chiar de la primul pasaj. Ea reproduce, fără să citeze, prima frază din studiul Lupta societăţii organizate împotriva criminalităţii organizate, publicat de Col.Ion Dragoman şi Drd procuror Aurel Mihai Ciorobea în Buletinul Universitătii Naţionale de Aparare “Carol I” în nr. 2 din 2007.

Kovesi a copiat de pe site-urile pentru şcolari

- Fără să folosească ghilimelele sau să indice sursele, Laura Codruţa Kovesi a copiat lucrări cunoscute în domeniu, studii din reviste de specialitate, strategii guvernamentale, ba chiar, culmea ridicolului, referate de pe site-uri precum: www.referate-scolare.ro, www.referat.ro, www.6profu.ro, www.facultate.regielive.ro.


Procurorul general a transformat o reputata specialistă, Tamara Makarenko în Tamam M

Nici măcar copierea nu a fost făcută cu acurateţe. Fără să citeze sursa, Kovesi a copiat, la pagina 16 din teza sa, pasaje întregi din lucrarea lui Nicolae Lupulescu, Spălarea banilor şi finanţarea terorismului.În lucrarea sa, Nicolae Lupulescu citase articolul Conexiunile între terorism şi criminalitate, publicat înJane’s Intelligence Review, în 2004, de Tamara Makarenko, o cunoscută specialistă în domeniul crimei organizate şi terorismului. “Copy-paste-ul” i-a jucat însă o festa Codruţei Kovesi. Copiind pasajele din lucrarea lui Lupulescu, procurorul general a copiat şi notele in care se facea trimitere la lucrarea lui Makarenko. Problema este că a greşit numele autoarei, botezând-o “Tamam M.”


De ce acest plagiat evident nu a fost descoperit de instituţiile care trebuiau să verifce autenticitatea lucrării? Oare pentru că doamna Kovesi este procuror general?

Este inadmisibil ca un plagiat evident, care poate fi demonstrat printr-o simplă căutare pe internet, să nu fie descoperit de nici una dintre instituţiile care ar fi trebuit să verifice autenticitatea lucrării, cu atât mai mult cu cât acestea deţin softuri create special în acest scop.


Titlul de doctor al Laurei Codruţa Kovesi trebuie retras, iar aceasta trebuie să răspundă în faţa legii

GIP a transmis documentele care demonstrează plagiatul Laurei Codruţa Kovesi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi Universitătii de Vest din Timişoara.

Potrivit articolelor 20-alineatul 3, articolului 50-alineatul 2 şi articolului 69-alineatul 2 din Codul studiilor universitare de doctorat si potrivit articolului 170, aliniatul 1 din Legea 1/2011 a Educatiei Naţionale, titlul de doctor al Laurei Codruţa Kovesi trebuie retras, iar aceasta trebuie să răspundă în faţa legii.

Cei de la Grupul de Investigaţii Politice şi Miliţia Spirituală au publicat informatiile pe site-ul GIP.

1 comment :

giovanna said...

IN GRMANIA PT PLAGIAT SE DEMIT CHIAR SI PRESEDINTII,LA NOI NIMIC?