Wednesday, August 4, 2010

Dosarul Flota- Nota de constatare

La 11.04.1991, Băsescu Traian, împreună cu învinuitul Marinescu Călin Dragomir, la acea vreme director la C.N.M. „PETROMIN" S.A. Constanţa, s-au deplasat în Norvegia, la Oslo, unde au semnat o scrisoare de intenţie cu Departamentul „KLAVENESS CHARTERING" din cadrul Companiei „TORVALD KLAVENESS GROUP". Din conţinutul acesteia rezultă că C.N.M. „PETROMIN" S.A. şi „KLAVENESS CHARTERING" vor constitui o companie mixtă denumită PETROKLAV, lucru realizat, de altfel, la 14.05.1991.

Obiectul de activitate al acestei companii mixte era retehnologizarea şi operarea vrachierelor româneşti, managementul tehnic al acestora efectuîndu-se de la sediul din Oslo, compania urmînd să fie înmatriculată în afara României. În toate documentele semnate, inclusiv în şedinţa Consiliului Împuterniciţilor Statului (C.I.S. – din componenţa căruia făceau parte învinuiţii: Drăgan Gheorghe, Cărbunaru Ion, Ivascu Constantin, Bune Alexandru, Sufragiu Mariana, Lupu Marin şi Pistolea Vasile), se menţionează că funcţionarea acestei societăţi mixte se va face cu aprobarea Guvernului României, lucru nerealizat.

Totuşi, compania mixtă a funcţionat în perioada 14.05.1991, pînă la 20.07.1992, sub denumirea „PETROKLAV" Inc., avînd sediul în Bahamas, acţionari fiind 50% C.N.M. „PETROMIN" S.A. şi 50% „KLAVENESS CHARTERING", avînd în management navele Balota, Băneasa, Barbosi, Comăneşti, Cărbuneşti. Compania mixtă a deschis contul bancar la Sucursala „CITY BANK" din Londra. La data de 14.05.1991, între C.N.M. „PETROMIN" S.A. şi „KLAVENESS CHARTERING" se întocmeşte un adendum la contractul de societate mixtă, prin care firma norvegiană îşi transferă acţiunile unui alt departament din grupul „TORVALD KLAVENESS", denumit „TORVALD KLAVENESS SHIPPING". Administrarea companiei „PETROKLAV" Inc. se făcea de Toanchină Virgil, Băsescu Traian - din partea română, şi 2 directori din partea norvegiană.

Componenţa directorilor părţii române a fost propusă de C.I.S. şi aprobată la 26.07.1991 de Băsescu Traian, la acea vreme ministrul Transporturilor. Comitetul Director al firmei „PETROKLAV" Inc. din Bahamas s-a întîlnit, în ianuarie 1992, la Ambasada Norvegiană de la Bucureşti, şi în iunie 1992, la Oslo, întîlnire la care au participat 2 directori de la „KLAVENESS", Marinescu Călin Dragomir de la C.N.M. „PETROMIN" S.A., Toanchină Virgil şi Băsescu Traian din partea „PETROKLAV" lnc., hotărînd cu aceste ocazii înfiinţarea unei companii holding „PETROMIN OVERSEAS" Inc., cu sediul în Liberia, şi a 15 companii subsidiare, cu acelasi sediu, deţinătoare de unică navă. De asemenea, s-a mai hotărît înfiinţarea companiei „PETROKLAV MANAGEMENT" Inc. Liberia, acţiunile acestei companii fiind la purtător.

Fiecare din cele 15 subsidiare vor încheia contracte de management cu „PETROMIN OVERSEAS" Inc. „PETROMIN OVERSEAS" Inc. va încheia un singur contract de management care să cuprindă cele 15 nave, cu „PETROKLAV MANAGEMENT", iar acesta va încheia un contract de management, în termenii Back tack cu „TARVALD KLAVENESS & Co A/S". Se observă că activitatea societăţii mixte din Bahamas s-a mutat în Liberia. Acest lucru este probat cu NOTA întocmită de fostul director general al C.N.M. „PETROMIN" S.A Constanţa, Marinescu Călin Dragomir, adresată Ministrului Transporturilor, Paul Teodoru, la 11.02.1993, în care se menţionează următoarele: în acest sens, prin hotărîrea Consiliului de Administraţie din 20.04.1991, precum şi a hotărîrii Consiliului Împuterniciţilor Statului din 25.04.1991, s-a decis ca nava 22 Decembrie 1989 să facă parte din grupul de nave aflate în contract de management cu „KLAVENESS" Oslo (cu această firmă C.N.M. „PETROMIN" SA Constanţa a încheiat un contract de companie mixtă „PETROKLAV MANAGEMENT" Inc., înregistrată în Liberia, avînd ca obiect de activitate managementul în comun al unui număr de 16 nave şi perfecţionarea personalului C.N.M. „PETROMIN" S.A Constanţa, conform standardelor occidentale. Referitor la situaţia celor 15 nave, din cercetările efectuate pînă în prezent, a rezultat că la data de 24.05.1992, C.I.S. din C.N.M. „PETROMIN" S.A Constanţa a hotărît înfiinţarea unei companii holding, cu numele de „PETROMIN OVERSEAS" Inc. (P.O.I), cu sediul în Monrovia – Liberia, care la rîndu-i a înfiinţat 15 companii, proprietare de unică navă, cu acelaşi sediu, urmînd ca navele Comăneşti, Cărbuneşti, Bărbosi, Băneasa şi Balota să poarte pavilion liberian, iar navele Breaza, Bicaz, Callatis, Bârlad, Baia de Cris, Baia de Aramă, Bujoreni, Bobâlna, Borzeşti şi 22 Decembrie 1989 (aflată în construcţie în Şantierul Naval Constanţa la acea vreme şi dată în folosinţă în 1993) să poarte pavilion românesc.

În acest sens, ministrul Transporturilor Băsescu Traian a emis Ordinele cu nr. 418 şi 457/1992, prin care aproba schimbarea de pavilion. Schimbarea de pavilion a unei nave presupune înfiinţarea unei companii în ţara unde se intenţionează înmatricularea navei şi transferul acesteia în proprietatea companiei respective. Transferul proprietăţii unei nave conform legislaţiei maritime internaţionale se face prin: vînzare-donaţie, avînd loc totodată radierea navei din registrele căpităniei. Mai există o situaţie cunoscută sub numele de bare-boat, charter registration, unde pe baza unui contract de bare-boat se suspendă pavilionul navei pe perioada derulării acestui contract (care este de circa 2 ani cu drept de prelungire) în ţara armatorului (proprietarului).

În acelaşi timp, navlositorul poate înmatricula nava în alt stat şi arbora pavilionul acelui stat. După terminarea contractului, nava revine la proprietarul originar şi arborează pavilionul iniţial. Din cercetările efectuate s-a stabilit că un număr de 6 nave au fost radiate din registrul matricol al Căpităniei Zonale Constanţa, menţionîndu-se contractul de bare-boat, care în realitate nu există, iar celelalte 9 nave au fost vîndute pe un dolar, avînd la bază documentul bill of sale (nota de vînzare). Aceste ordine le apreciem ca ilegale, întrucît era necesară o Hotărîre de Guvern, conform Decretului nr. 443/1972.

Aprobarea ministrului Transporturilor ca 10 nave să poarte pavilion românesc, deşi proprietarii erau companiile liberiene, este nelegală, încălcînd flagrant prevederile Decretului nr. 443/1972. Totodată, C.I.S. a hotărît vînzarea celor 15 nave de la C.N.M. „PETROMIN" S.A. Constanţa la cele 15 companii proprietare de unică navă (denumite „Comăneşti Incorporated", „Cărbuneşti Inc."...), precum şi punerea de ipoteci pe 4 nave (Comăneşti, Cărbuneşti, Barbosi şi Băneasa) pentru a garanta un împrumut de 45 milioane USD de la „CHISTIANIA BANK" Oslo, către „PETROMIN OVERSEAS" Inc. În acest sens, s-a încheiat procesul verbal cu nr. 14/24.05.1992 şi s-a emis hotărîrea C.I.S. din aceeaşi dată. Se observă însă că această hotărîre nu a fost publicată în extras, în Monitorul Oficial, conform art. 89 din Legea 31/1990 şi, în mod normal, nu ar fi trebuit executată. Obligaţia publicării cădea în sarcina directorului Lupu Marin (care din informaţiile noastre se află în prezent la Oslo, posibil în Scoţia, Marea Britanie).

Totuşi, hotărîrea C.I.S. a fost pusă în aplicare, companiile au fost create, iar navele au fost transferate către acestea prin documente Bill of Sale la pretul de 1 USD, ulterior „PETROMIN OVERSEAS" Inc. luîndu-şi creditul de 45 milioane USD. În ceea ce priveşte vînzarea navelor, practica internaţională maritimă prevede următoarele: * la Copenhaga, în anul 1905, a luat fiinţă „Baltic and International Maritime Conferance" (B.I.N.C.O.) - Conferinţa Maritimă Baltică şi Internaţională, organ consultativ internaţional cu caracter permanent neguvernamental. Este format din reprezentanţi ai armatelor şi asociaţilor de armatori, ai brokerilor şi cluburilor de navlu şi contrastalii, precum şi ai cluburilor P & I (Protection and Indemnity) indiferent de naţionalitate. Atribuţiile conferinţei sînt: * formulează diverse tipuri de contracte C/P (Charter Party), de vînzări de nave, conosamente şi alte documente ce intervin în transporturile maritime, prin conferinţe sau aranjamente directe cu navlositorii, încărcătorii, primitorii, armatorii şi comercianţii, în general, sau cu organizaţii reprezentînd asemenea persoane; * emite astfel de documente tipizate.

Astfel, această conferinţă, în anul 1956, a adoptat forma tipizată a contractului de vînzări de nave, codificate „sale form", care a fost revizuit în anii 1966, 1983, 1986, 1987, 1993, şi care se numeşte „Memorandum of Agreement". În acest contract, la articolul 8, „Documentation", se prevede că, în schimbul plăţii, vînzătorii vor furniza cumpărătorului bill of sale, precum şi alte documente. Deci, emiterea de către C.N.M. „PETROMIN" S.A. Constanta a bill of sale, fără contractul de vînzare, este ilegală, iar transferul navelor s-a făcut prin vînzarea la preţul de 1 dolar. Conform statutului de funcţionare al C.N.M. „PETROMIN" S.A Constanţa, aprobat prin H.G. nr. 19/1991, C.I.S. exercita atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor la C.N.M. „PETROMIN" S.A Constanţa, unde statul era acţionar unic. Din studierea atribuţiilor prevăzute în statut rezultă că C.I.S. nu avea în competenţă să hotărască asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau străinătate, crearea de societăţi în străinătate. Aceste atribuţii au fost introduse printr-un Regulament de funcţionare al C.I.S. care a fost redactat în cadrul Ministerului Transporturilor în luna ianuarie 1991 şi aprobat ulterior, în C.I.S. În acest sens, subsecretarul de Stat pentru Transporturi Navale Băsescu Traian a emis Ordinul cu nr. 1349/31.01.1991, în care se prevede, la punctul 2, ca C.I.S. să-şi desfăşoare activitatea în baza atribuţiilor din Regulament. Se observă că punctul 2 din acest ordin încalcă art. 212 din Legea 31/1990, conform căruia atribuţiile C.I.S. sînt cele din statut. Din relaţiile primite de la Ministerul Lucrărilor Publice şi al Amenajării Teritoriului a rezultat că acest Ordin nu este arhivat la direcţia de specialitate din minister şi nu se regăseşte în registrul ce cuprinde asemenea ordine.

Organ de Poliţie
1. Chestor Mihail Bogdan
2. Subcomisar Mihai Toporan
3 Agent şef de Poliţie Mihăilă Gunache

3 comments :

Anonymous said...

Bună Ziua!
Eu sunt Vlad, unul dintre membrii Radio Whisper, un radio anti-manele dedicat bloggerilor şi nu numai.
Am vizionat cu atenţie blogul tău şi vreau să spun că am fost foarte fascinat de ceea ce am găsit. Am fost atras de subiectele interesante şi de originalitatea articolelor. Felicitări ! Încep să îl citesc cu drag.
Noi promovăm la radio diferite articole ale bloggerilor, iar azi am promovat un articol de-al tău ; am specificat sursa articolului şi am deschis şi un subiect pe baza acestuia. Dacă doreşti, poţi să ne recomanzi orice articol şi noi îl vom promova.
Cu scuzele de rigoare pentru acest mesaj de tip spam,acest mesaj este dedicat tie si la cei care merita care ii citim aproape zi de zi.
Ne-ar face plăcere, de asemenea, să ştim că ai dori să ne susţii în acest proiect de radio şi să accepţi o eventuală colaborare.
Pe Radio Whisper se difuzează toate genurile de muzică, exceptând manele şi piesele necenzurate, avem şi câteva emisiuni, ştiri etc. Ne-am propus să realizăm un proiect mare, iar pentru asta avem nevoie de susţinerea şi ajutorul tău şi al celorlalţi colegi bloggeri. Dorim să creăm o echipă numeroasă, de oameni cu un talent aparte şi m-am gândit că, poate, ai vrea să ni te alături şi să colaborăm, binenţeles, pe unul dintre domeniile care îţi place. Dorim, de asemenea,sa iti acordam un scurt interviu. Pentru noi sunt importante ideile şi modul de a gândi al bloggerilor şi al ascultătorilor noştri.
Îţi mulţumesc pentru timpul acordat, iar acum îţi propun să adaugi linkul sau bannerul nostru pe blogul tău şi să ne dai add la id-ul radiowhispercom sau un email radiowhispercom@yahoo.com pentru a discuta mai multe.www.radiowhisper.com
Mulţumesc,Cu stimă Vlad!

Brad said...

...un dosar fara rezolvare, din pacate !
Prea multe persoane, din prea multe partide ... in pluys, mai este si "Legea Marii" si conventiile maritime LLoyd's, care pot fi invocate ...
Complicat ...

Brad said...

:)))))))))))))